07 – Thông báo thời gian phát chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam thi ngày 23&24/01/2021 và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao thi ngày 16&17/01/2021


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM