38 -Thông báo về việc nhận chứng chỉ tiếng Anh theo Khung NLNN 6 bậc thi ngày 02, 03 04/7/2020; chứng chỉ Tin học CNTT CB & NC thi ngày 21/6+18-19/7/2020; Chứng nhận đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào thi ngày 19/6/2020


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM