53 – Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học ứng dụng CNTT cơ bản, CNTT nâng cao và chứng nhận đạt trình độ tiếng Anh đầu vào – Dành cho sinh viên BUH


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM