`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO

 

          Căn cứ Thông tư số: 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư liên tịch số: 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Căn cứ công văn  số 4755/BGDĐT- GDTX ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM có Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đủ điều kiện đào tạo và tổ chức thi, cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin.

          Căn cứ Quyết định số 2201/QĐ/ĐHNH ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ đào tạo và tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản và năng cao cho Trung tâm Ngoại ngữ tin học.

          Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ứng dụng CNTT nâng cao dành cho các đối tượng có nhu cầu như sau:

 

1. Mục tiêu chương trình:

          Cung cấp cho người học kỹ năng chuyên sâu trong sử dụng  phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm trình chiếu, phần mềm bảng tính các phần mềm MS Word, MS PowerPoint, MS Excel liên quan đến xử lý các văn bản lớn, phân tích bảng tính dữ liệu phức tạp, và tạo các bài trình chiếu chuyên nghiệp phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu hay làm việc tại doanh nghiệp.

2.  Đối tượng học viên: Học viên đã có chứng chỉ tin học CNTT cơ bản 

3. Cấu trúc chương trình:

Tên Module

Module 7 (Mã IU07)

Xử lý văn bản nâng cao

Module 8 (Mã IU08)

Sử dụng bảng tính nâng cao

Module 9 (Mã IU09)

Sử dụng trình chiếu nâng cao

   


4. Nội dung chương trình:

Module 7 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao                                    

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng nâng cao để hiệu chỉnh những tài liệu, bao gồm thư từ, báo cáo, biểu mẫu, … Người học sẽ thực hành trên hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word để định dạng văn bản, bảng biểu, thiết lập các tham chiếu và liên kết, mục lục, kết nối dữ liệu; trộn thư và quản lý truy cập, các phiên bảo tài liệu.

             Module 8 (Mã IU08):Sử dụng bảng tính nâng cao                            

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng để làm việc với ứng dụng bảng tính, người học sẽ thực hành trên ứng dụng Microsoft Excel để xây dựng các công thức, hàm phức tạp, nhiều mức, các tham chiếu hỗn hợp, định dạng đồ thị, các công cụ phân tích dữ liệu trong bảng tính, nạp và trích xuất dữ liệu cho các cơ sở dữ liệu khác, định dạng dữ liệu có điều kiện, sắp xếp và trích lọc dữ liệu điều kiện nâng cao.

             Module 9 (Mã IU09):Sử dụng trình chiếu nâng cao                         

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng nâng cao để thiết kế, quản lý các bản trình chiếu, người học thực hành trên ứng dụng Microsoft Powerpoint để thiết lập, chỉnh sửa các slide trình chiếu chứa văn bản, xử lý các đối tượng hình ảnh, đồ họa, đồ thị và nhúng các đối tượng đa phương tiện, chia sẻ bài trình chiếu đến nhiều phương tiện khác nhau, quản lý bài trình chiếu, xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình trình chiếu.

5.  Kết quả đạt được:

              o       Học viên tham dự kỳ thi cuối khóa để được cấp chứng chỉ Tin học kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao.

             o       Chứng chỉ Tin học kỹ năng ứng dụng CNTT nâng cao  do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cấp có giá trị toàn quốc theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

6. Ban giảng huấn:

o      Các giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM

o      Các giảng viên từ các Trường Đại học danh tiếng trong nước khác.

7. Tài liệu nghiên cứu, học tập:

o      Giáo trình và bài tập do Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM biên soạn

8. Cơ sở đào tạo:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: (08) – 38 214 055, Fax: (08) – 38212850

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (08) – 38 971 649

Hotline: 090 990 1277

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website: www.flic.edu.vn

Hình ảnh chứng chỉ mẫu Ứng dụng CNTT nâng cao