`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tổng khai giảng các lớp Tiếng Anh & Tin học buổi tối tại khu vực Thủ Đức & Sài gòn - khai giảng 15/12/2014

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

                        Số: 34/ĐHNH-TTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 12  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: Tổng khai giảng các lớp Tiếng Anh & Tin học buổi tối tại khu vực Thủ Đức & Sài gòn

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học (FLIC) Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo mời các bạn sinh viên đã đăng ký học Anh văn & Tin học buổi tối tại khu vực Thủ Đức & Sài Gòn.

Theo nhu cầu và số lượng các sinh viên/học viên đăng ký lớp buổi tối, FLIC thông báo tổng khai giảng ngày 15/12/2014 vào buổi tối các lớp có trình độ như sau:

I.                   Tại khu vực Thủ Đức:

STT

Cấp độ

Các ngày

Thời gian

Địa điểm

1

Lớp Sơ cấp 1 (Elementary 1)

Thứ 2-4-6

17:30

P. 101 – Nhà HB, Thủ Đức

2

Lớp Tiền trung cấp 1 (Pre - Inter 1)

Thứ 2-4-6

17:30

P. 102 – Nhà HB, Thủ Đức

3

Lớp Tiền trung cấp 3 (Pre - Inter 3)

Thứ 2-4-6

17:30

P. 200 – Nhà HB, Thủ Đức

II.               Tại khu vực Sài Gòn:

STT

Cấp độ

Các ngày

Thời gian

Địa điểm

1

Lớp Tiền trung cấp 1 (Pre - Inter 1)

Thứ 2-4-6

    18:00

39   Hàm Nghi, Q.1

2

Lớp Tin  học Cơ bản

Thứ 3-5-7

18:00

P. 202,39 Hàm Nghi, Q.1

Ghi chú: Đây là Thông báo cuối cùng Trung tâm FLIC thông báo về việc khai giảng các lớp Anh văn và Tin học cơ bản. Bạn nào chưa xếp được lịch học hoặc không nhận được Email thông báo vui lòng liên hệ văn phòng Trung tâm FLIC tại nhà Hiệu bộ để được xếp lớp.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

       TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

      Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.

        Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: www.flic.edu.vn  

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga