`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHIÊU SINH

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10/2014

Stt Tên khóa học/chương trình Cấp độ Thời lượng Lịch học Thông tin liên hệ
1 Luyện thi Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu châu ÂU Lớp Tiền B1 - 1B
New English File
Intermidiate
05 tuần
03 buổi/tuần
04 tiết/buổi
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.


Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;
        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Website: www.flic.edu.vn
2 Lớp Tiền B1 - 2B
New English File
Intermidiate
05 tuần
03 buổi/tuần
04 tiết/buổi
3 Ôn Thi B1 02 tuần
05 buổi/tuần
05 tiết/buổi
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 T7, CN
4 Ôn Thi B2 02 tuần
05 buổi/tuần
05 tiết/buổi
5 Tiếng Anh tổng quát  Sơ cấp 01
New English File
Elementary
08 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 
6 Sơ cấp 02
New English File
Elementary
08 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
7 Sơ cấp 03
New English File
Elementary
08 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
8 Tiền Trung Cấp 01
New English File
Pre- Intermediate
8 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
9 Tiền Trung Cấp 02
New English File
Pre- Intermediate
8 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
10 Tiền Trung Cấp 03
New English File
Pre- Intermediate
8 tuần
03 buổi/tuần
02 tiếng/buổi
11 Luyện thi CCQG Tiếng Anh  Trình độ A, B, C 02 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
Thứ 7, CN
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
12 Lớp TOEIC  Lớp cơ bản 1 08 tuần
03 buổi/tuần
03 tiết/buổi
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
13 Lớp cơ bản 2 08 tuần
03 buổi/tuần
03 tiết/buổi
14 Tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng C1
- Market Leader
  Intermediate: Units 1-3
- English for Banking
    in Higher Education Studies
- Nghiệp vụ ngân hàng
1,5 tháng
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
15 C2
- Market Leader
  Intermediate: Units 4-6
- English for Banking
    in Higher Education Studies
- Nghiệp vụ ngân hàng
1,5 tháng
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
16 C3
-Market Leader
  Intermediate: Units 7-9
- English for Banking
    in Higher Education Studies
- Nghiệp vụ ngân hàng
1,5 tháng
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
17 C4
- Market Leader
  Intermediate: Units 10-12
- English for Banking
    in Higher Education Studies
- Nghiệp vụ ngân hàng
1,5 tháng
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
18 Tin Học A Lớp A1
Tin học căn bản và Internet
02 tuần
  03 buổi/tuần
  02 tiết/buổi
Thứ 7, CN hoặc
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
19 Lớp A2:
Microsoft Word
04 tuần
03 buổi/tuần
02 tiết/buổi
20 Lớp A3:
Microsoft Power Point
02 tuần   
      03 buổi/tuần 
 02 tiết/buổi
21 Lớp A4:
Microsoft Excel
06 tuần
03 buổi/tuần
04 tiết/buổi
22 Tin Học B Excel ứng dụng trong các bài toán kinh tế 07 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
Thứ 7, CN hoặc
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
23 Excel trong dự báo 07 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
24 Văn Phòng Nâng Cao   Microsoft Word
 nâng cao
05 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
Thứ 7, CN hoặc
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
25 Microsoft Excel
nâng cao
05 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
26 Microsoft Power Point nâng cao

 Microsoft Outlook
02 tuần
03 buổi/tuần
   02 tiết/buổi
27 02 tuần
  03 buổi/tuần
  02 tiết/buổi
28 Microsoft Access căn bản 05 tuần
03 buổi/tuần
02 giờ/buổi
29 Luyện thi CCQG Tin Học Tin Học A 02 tuần
  03 buổi/tuần
   02 tiết/buổi
Thứ 7, CN hoặc
Thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7
30 Tin Học B 02 tuần
  03 buổi/tuần
  02 tiết/buổi