`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHIÊU SINH

Tổng khai giảng các lớp học Anh văn & Tin học - dự kiến khai giảng 08/12/2014

                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

                    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

                 Số: 28/ĐHNH-TTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 11  năm 2014

THÔNG BÁO

v/v: Tổng khai giảng các lớp học Anh văn & Tin học        

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (TTNN-TH) trân trọng thông báo tổng khai giảng các lớp Anh Văn từ Sơ cấp đến tiền Trung cấp & Tin học Cơ bản vào ngày thứ 2, 24/11/2014 dành cho các lớp học thứ 2-4-6, và  thứ 3, 25/11/2014 dành cho các lớp học thứ 3-5-7.

1.      Lịch học Anh văn cụ thể đã gửi qua email của các bạn (các bạn vui lòng kiểm tra mail để có lịch học chi tiết).

2.      Các bạn sinh viên nào vừa học môn Anh văn & Tin học, các bạn sẽ ưu tiên học theo ca môn Anh văn đã được Trung tâm sắp xếp và ca học Tin học sẽ ngược lại cùng buổi học.

3.      Các bạn sinh viên chỉ đăng ký học Tin học thì các bạn sẽ đi học đúng ca học mà các bạn đã đăng ký học trước đây với Trung tâm.

4.      Các bạn đăng ký học ca tối tại Thủ Đức, lớp học dự kiến khai giảng vào 8/12/2014.   

           Địa điểm học:

  •     Môn Anh văn: Tại nhà hiệu bộ,
  •    Môn Tin học: Tại phòng máy giảng đường khu C

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

      Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.

        Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: www.flic.edu.vn

           Lưu ý: Sinh viên nào chưa nhận được email hoặc thông tin về lịch học vui lòng liên hệ lại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học để được tư vấn cụ thể.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga