`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo về việc tổ chức khai giảng và thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 01/2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNGTP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC

Số: 36/ĐHNH-TTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức khai giảng và thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 01/2015

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (TTNN-TH) xin trân trọng thông báo Lịch khai giảng các lớp và tổ chức thi Ngoại ngữ - Tin học tháng 01/2015 của Trung tâm như sau:

Stt

Tên khóa học/chương trình

Cấp độ

Lịch dự kiến

Thông tin liên hệ

1

Tổ chức khai giảng lớp ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu châu ÂU

B1

12/01/2015; 19/01/2014 &

24/01/2015

Mọi thông tin
vui lòng liên hệ:
Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi,
 Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức;
ĐT: 08 38971649;
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;  Website: www.flic.edu.vn

2

B2

 3

Tổ chức khai giảng lớp tiếng Anh chuyên ngành KT-TC-NH

C1

19/01/2015

4

Tổ chức thi chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 theo khung tham chiếu châu ÂU

B1

01/02/2015 hoặc 08/02/2015

5

B2

6

Khai giảng lớp ôn thi TOEIC

TOEIC 530+

10/01/2015

7

Tổ chức thi CCQG Ngoại ngữ

và Tin Học

Ngoại ngữ trình độ A. B, C
Tin học Trình độ A, B

11/01/2015

8

Ngoại ngữ trình độ A. B, C
Tin học Trình độ A, B

25/01/2015

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga