`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thông báo chiêu sinh các lớp luyện thi IELTS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Số: 35/ĐHNH-TTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30  tháng 6  năm 2015

THÔNG BÁO

Chiêu sinh các lớp luyện thi IELTS

Trung tâm Ngoại ngữ -Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: Tổ chức chiêu sinh các lớp luyện thi IELTS. Chương trình luyện thi IELTS được thiết kế theo các giáo trình chọn lọc giúp học viên đạt được mục tiêu mong muốn. Các lớp IELTS được tổ chức đa dạng đáp ứng mọi trình độ của học viên với thang điểm từ 3.0 đến 7.5. Đặc biệt chương trình phù hợp cho các bạn sinh viên - Đại học Ngân hàng đang mong muốn đạt chứng chỉ IELTS để đủ điều kiện vào học chương trình chất lượng cao.

- Thời gian khai giảng các lớp:Dự kiến ngày 20/07/2015

Chương trình cụ thể như sau:

            

             Lớp

 

Giáo trình

 

Thời lượng

 

Nơi học

 

IELTS 1A

3.0 – 4.0

 

  

    Tài liệu nội bộ

    06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

 

 

39 Hàm Nghi, Quận 1 Tp.HCM

ĐT: (08) 38214 055

Fax: (08) 38212 850

 

56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức, Tp.HCM

ĐT: 08 38971649

IELTS 1B

3.0 – 4.0

     06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

 

IELTS 2A

4.0 – 5.5

 

 

     Tài liệu nội bộ

   06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

 

IELTS 2B

4.0 – 5.5

    06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

IELTS 3A

6.0 – 7.5

    Tài liệu nội bộ

    06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

IELTS 3B

6.0 – 7.5

    06 tuần

02 buổi / tuần

02 giờ / buổi

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

     TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

     Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.

       Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;

        Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: www.flic.edu.vn   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga