`
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc TT đã công bố Quyết định và danh sách sinh viên được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.
Các sinh viên xuất sắc nhận học bổng & giải thưởng của FLIC và các nhà tài trợ
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao đổi về chương trình tiếng Anh B1 - chuẩn đầu ra cho sinh viên Đại học Ngân hàng
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn học viên
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao quà lưu niệm cho các học viên trung tâm
Đại diện 2 Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở thông tin truyền thông chụp hình lưu niệm với hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi CNTT
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga- Giám đốc Trung tâm báo cáo tiến độ hoàn thành chương trình.
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm trao giải thưởng cho Sinh viên tại cuộc thi Excellent Saleman
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc Trung tâm chụp hình lưu niệm cùng các nhà tài trợ tại cuộc thi Excellent Salesman

Văn phòng:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM - ĐT: 38 214 055

56 Hoàng Diệu 2,Quận Thủ Đức,Tp. HCM  ĐT: 38 971 649

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khai giảng lớp tiếng Anh trình độ Tiền Trung cấp 1 (Pre-intermediate 1) - hè 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Số: 41/ĐHNH-TTNN-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v khai giảng lớp tiếng Anh trình độ Tiền Trung cấp 1 (Pre-intermediate 1) - hè 2015

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh (TTNN-TH) trân trọng thông báo: Khai giảng lớp tiếng Anh trình độ Tiền Trung cấp 1 (Pre- intermediate 1) - Hè 2015. Mời các bạn sinh viên đã đăng ký học hè lớp Anh văn tiền Trung cấp 1, các bạn đã hoàn thành lớp Sơ cấp 3(Elementary 3)  và các bạn học viên khác có nhu cầu trang bị tiếng Anh cơ bản, tham gia khóa học theo thời gian sau:

- Thời gian khai giảng- 07:00 sáng ngày 20 & 21/07/2015  (Học các sáng 2 - 4 - 6 và 3 - 5 - 7)

- Địa điểm học: Phòng HB 101 - Nhà Hiệu Bộ - 56 Hoàng Diệu 2, quận Thủ Đức.

* Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

        TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

      Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1; ĐT: 083 8214055; Hotline: 090 990 1277.

        Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức; ĐT: 08 38971649;

      Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: www.flic.edu.vn   

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

(đã ký)

Ths. Nguyễn Thị Ngọc Nga