KHÓA HỌC VSTEP THÁNG 3

TT

CẤP ĐỘ THỜI GIAN HỌC
Buổi Thứ Thời gian

Khai giảng

1

Tiếng Anh đạt trình độ đầu vào (tương đương Bậc 2)

Sáng & chiều

Thứ 7 và chủ nhật 08:30-11:30 14:00-17:00

21/3/2020

2

Tiếng Anh đạt trình độ đầu ra (Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam)

 

* Bậc 3 (̴ B1) – SVCQ

* Bậc 4 (̴ B2) – SV CLC, SV Song bằng …

* Bậc 5 (̴ C1) – SV NN Anh

Chiều

Thứ 2, 4, 6 14:00-17:00 19/3/2020
3 Thứ 3 & 5 13:30-17:00

20/3/2020

4

Tối

Thứ 2, 4, 6 18:00-21:00 19/3/2020
5 Thứ 3, 5, 7 18:00-21:00

20/3/2020

6

Sáng & chiều

Thứ 7 và chủ nhật 08:30-11:30 14:00-17:00

21/3/2020


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM