TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC FLIC

Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng Anh: Foreign Languages and Informatics Center – Banking University of Ho Chi Minh City (FLIC – BUH)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ- TIN HỌC tiền thân là Trung Tâm Ngoại Ngữ, được thành lập vào tháng 4 năm 2006, đến năm 2014, Trung tâm Ngoại ngữ sát nhập với Trung tâm Tin học và có tên chính thức là Trung Tâm Ngoại Ngữ – Tin Học.

Xem thêm

Bạn cần tư vấn Khoá học Tiếng Anh Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc tại BUH?