TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (FLIC)

Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh. Tên tiếng Anh: Center for Training and Ability Assessment Forein Languages Information Technology - Ho Chi Minh Unversity of Banking (FLICHUB) TRUNG TÂM là đơn vị thuộc Trường có chức năng cung cấp dịch vụ đào tạo ngắn hạn, đánh giá năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin, đánh giá năng lực, đề án theo sự phân công của Trường, phối hợp với các tổ chức đánh giá năng lực chứng chỉ quốc tế và các chương trình đào tạo ngắn hạn khác theo nhu cầu xã hội.. Xem thêm

Bạn cần tư vấn Khoá học Tiếng Anh Khung Năng Lực Ngoại Ngữ 6 Bậc tại HUB?

THÔNG BÁO VÀ TIN TỨC