Hướng dẫn đăng ký kiểm tra xếp lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam để được tư vấn xếp lớp phù hợp với trình độ.

Các bước như sau:

+ Bước 1: Học viên vào đường link https://forms.gle/joSYNhK7ciL6DnSB6 để đăng ký kiểm tra xếp lớp.

+ Bước 2: Học viên tham gia làm bài kiểm tra.

+ Bước 3: Dựa trên kết quả kiểm tra, học viên chọn thời gian và ghi danh tham gia lớp ôn tập phù hợp với trình độ được tư vấn.

KHÓA HỌC THEO KHUNG NLNN 6 BẬC DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 5

TT LỚP THỜI GIAN HỌC
Buổi Thứ Thời gian Khai giảng
1 Tiếng Anh bậc  2
Khung NLNN 6 bậc VN
Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
07/5/2021
15/5/2021
22/5/2021
29/5/2021
2 Tiếng Anh bậc 3
Khung NLNN 6 bậc VN 
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 10/5/2021
17/5/2021
24/5/2021
3 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 11/5/2021
18/5/2021
25/5/2021
4 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
07/5/2021
15/5/2021
22/5/2021
29/5/2021
5 Tiếng Anh bậc 4
Khung NLNN 6 bậc VN
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 10/5/2021
17/5/2021
24/5/2021
6 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 11/5/2021
18/5/2021
25/5/2021
7 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
07/5/2021
15/5/2021
22/5/2021
29/5/2021
8 Tiếng Anh bậc 5
Khung NLNN 6 bậc VN
Tối Thứ 2, 4, 6 18:00 – 21:00 10/5/2021
17/5/2021
24/5/2021
9 Tối Thứ 3, 5, 7 18:00 – 21:00 11/5/2021
18/5/2021
25/5/2021
10 Sáng & chiều Thứ 7 và chủ nhật 08:00 – 11:00
14:00 – 17:00
07/5/2021
15/5/2021
22/5/2021
29/5/2021