Hướng dẫn đăng ký học lớp tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam.

Bước 1: Học viên điền link đăng ký chọn lịch học:

Link đăng ký học bậc 3: https://forms.gle/PwSZfiQyEjSLEhhw5

Link đăng ký học bậc 4: https://forms.gle/m56ZHrKcNfk9wVjc7

Bước 2: Hoàn thành học phí (Liên hệ hotline 0909901277 hoặc 028 38 214 055 (Q1); 028 38 971 649 (TĐ) để được hướng dẫn

Bước 3: Nhận tin nhắn SMS mời tham gia lớp học