A. HƯỚNG DẪN DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN NĂM 2023

Chương trình đại học chính quy chuẩn khóa 39, chương trình Đại học chính quy chất lượng cao khóa 11

và chương trình đại học chính quy Quốc tế song bằng khóa 5

I. Kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu khóa (Bắt buộc)

1. Đối tượng được miễn: Sinh viên Ngành ngôn ngữ Anh; Sinh viên hệ ĐH chính quy khóa 39 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ IELTS 3.0 trở lên hoặc tương đương; Sinh viên hệ ĐH chính quy Chất lượng cao khóa 11 có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đạt từ IELTS 4.5 hoặc tương đương còn thời hạn trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp chứng chỉ.

Để được miễn kiểm tra đầu vào, sinh viên phải nộp chứng chỉ hoặc phiếu điểm (Photo có công chứng) lên địa chỉ http://estudent.hub.edu.vn trước ngày 15/09/2023

2. Thời gian kiểm tra dự kiến: 30/09/2023 – 01/10/2023 (Trường sẽ có thông báo cụ thể)

II. Kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa (Bắt buộc)

1. Đối tượng được miễn: Sinh viên đã có chứng chỉ quốc tế IC3 hoặc MOS của 3 trong số các môn MOS-Word, MOS-Excel, MOS-Powerpoint, MOS-Access hoặc chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản (CNTTCB) do trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM cấp.

Để được miễn kiểm tra đầu vào, sinh viên phải nộp chứng chỉ hoặc phiếu điểm (Photo có công chứng) lên địa chỉ http://estudent.hub.edu.vn trước ngày 15/09/2023

2. Thời gian kiểm tra dự kiến: 21/10/2023 – 22/10/2023 (Trường sẽ có thông báo cụ thể)

Lưu ý: Đối với Kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa, sinh viên có thể lựa chọn cấp chứng chỉ hoặc không cấp chứng chỉ
Nếu sinh viên chọn không cấp chứng chỉ: Sinh viên có kết quả thi đạt sẽ được công nhận đủ điều kiện học tin học ứng dụng trong chương trình chính khóa.

Nếu sinh viên chọn cấp chứng chỉ: Sinh viên có kết quả thi ĐẠT sẽ được công nhận đủ điều kiện học tin học ứng dụng và được cấp chứng chỉ CNTT Cơ bản để đủ điều kiện thi tin học đạt chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin nâng cao.

– Sinh viên muốn tìm hiểu thêm thông tin về chương trình tin học CNTT cơ bản click theo link https://flic.edu.vn/ung-dung-cntt-co-ban.html

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký thi kiểm tra trình độ tin học đầu khóa, bao gồm

Bước 1: Điền link đăng ký thi kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa https://forms.gle/QAQHxwhwjMa1z1y27
Bước 2: Nộp hồ sơ giấy bao gồm

1. 01 đơn đăng ký dự thi in ở định dạng A5 – Được nhận khi làm hồ sơ nhập học hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Nhà Hiệu bộ – 56 Hoàng Diệu 2, Tp.Thủ Đức hoặc 39 Hàm Nghi, Quận 1) hoặc click và0 mục tải về để in và điền form (Mẫu đơn đăng ký dự thi : Tải về)

2. 02 giấy biên nhận hồ sơ ghép 2 mặt, in ở định dạng A5 – Được nhận khi làm hồ sơ nhập học hoặc nhận trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (Nhà Hiệu bộ – 56 Hoàng Diệu 2, Tp.Thủ Đức hoặc 39 Hàm Nghi, Quận 1) hoặc click vào mục tải về để in và điền form (Mẫu biên nhận hồ sơ: File đính kèm: Tải về)

3. 02 hình 3×4 – Không scan, phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD (Chụp không quá 6 tháng)

4. 01 bản sao Thẻ CCCD/Hộ chiếu có công chứng (Không quá 6 tháng)

Lưu ý:

  • Đơn đăng ký dự thi và Biên nhận hồ sơ ghi bằng bút bi mực xanh, không đánh máy hoặc người khác viết hộ. 
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
    – Ngày 09 – 11/09/2023 (Ngày nhập học): Nộp tại Hội trường HT 001 (Phía sau Hội trường lớn – 56  Hoàng Diệu 2, Tp.Thủ Đức)
    – Ngày 12 – 14/09/2023: Nộp hồ sơ tại văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (39 Hàm Nghi, Quận 1 hoặc Nhà Hiệu bộ – 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức)
  • Sau ngày 14/09/2023, hết hạn nhận hồ sơ Đăng ký thi kiểm tra trình độ tin học đầu khóa

III. Đăng ký học/ôn tập tiếng Anh và tin học đạt chuẩn đầu vào (Tùy chọn)

Link đăng ký học/ôn tập tiếng Anh và Tin học đạt chuẩn đầu vào https://forms.gle/bu5VodAV87peTQac7

 

B. LINK ĐĂNG KÝ HỌC TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC

Dành cho sinh viên Chương trình đại học chính quy chuẩn khóa 38, chương trình Đại học chính quy chất lượng cao
khóa 10
và chương trình đại học chính quy Quốc tế song bằng khóa 4 trở về trước

1 Đăng ký học tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào (Tương đương A2) dành cho sinh viên chính Quy chuẩn HUB https://forms.gle/xR4PrKdgDCrfZYjZ8
2 Đăng ký học tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào (Tương đương bậc 3/6) dành cho sinh viên chính quy CLC HUB https://forms.gle/LPgMTSTkqsEhsUa68
3 Đăng ký học tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra dành cho sinh viên Hệ VHVL HUB https://forms.gle/xR4PrKdgDCrfZYjZ8
4 Đăng ký học tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên chính quy chuẩn HUB, điều kiện tiếng Anh đầu vào dành cho sinh viên chính quy CLC HUB; Điều kiện đầu vào ngoại ngữ dành cho học viên Cao học hoặc dành cho người đi làm thi tuyển công chức, viên chức) https://forms.gle/PwSZfiQyEjSLEhhw5
5 Đăng ký học tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (Đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ dành cho sinh viên chính quy chuẩn CLC HUB; Điều kiện đầu ra ngoại ngữ dành cho học viên Cao học hoặc cần điều kiện đầu vào chương trình nghiên cứu sinh) https://forms.gle/m56ZHrKcNfk9wVjc7
6 Đăng ký học tin học ứng dụng CNTT Cơ bản (Điều kiện tin học đầu vào dành cho sinh viên HUB; Dành cho công chức, viên chức chưa có tin học) https://forms.gle/vtDbqnvRBiMkotYe7
7 Đăng ký học tin học ứng dụng CNTT Nâng cao (Điều kiện tin học đầu vào dành cho sinh viên HUB; Dành cho công chức, viên chức, người đi làm) https://forms.gle/Y89HC35kYdJtcPJX8

C. LINK ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC

Dành cho sinh viên Chương trình đại học chính quy chuẩn khóa 38, chương trình Đại học chính quy chất lượng cao
khóa 10
và chương trình đại học chính quy Quốc tế song bằng khóa 4 trở về trước

8 Đăng ký thi tin học ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao – Dự  kiến thi ngày 12/05/2024 https://forms.gle/ogybKuJ5v6L6ouF18
9 Đăng ký thi tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào sinh viên HUB (Dành cho sinh viên CQ chuẩn khoá 39; CLC khoá 11 trở về trước) – Dự kiến thi chiều ngày 18/5/2024 https://forms.gle/ZMdtJAX1ywQ4tGf9A
10 Đăng ký thi tiếng Anh bậc 3-5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam – Dự kiến thi ngày 10, 11 & 12/05/2024 https://forms.gle/mrqyrFqLe7SF5hdd9

 

TRUNG TÂM NGOẠI  NGỮ TIN HỌC

Hotline: 0909.901.277 – 0906.131.277

Cơ sở 1: 39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM – 02838214055

Cơ sở 2: 56 Hoàng Diệu 2, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM – 02838971649

Email: info@flic.edu.vn; Website: www.flic.edu.vn

Facebook:trungtamngoaingutinhoc-DHNH