Trung tâm Đào tạo và Đánh giá năng lực Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin đặc biệt chú trọng mời đội ngũ giảng viên và ban giảng huấn trong nước và nước ngoài là các giảng viên tâm huyết và dày dặn kinh nghiệm tham gia giảng dạy và tư vấn các chương trình Ngoại ngữ và Tin học.

     Các giảng viên nước ngoài được chọn lọc kỹ từ đội ngũ giảng viên đến từ các nước, Anh, Mỹ, Úc, Canada, Newzealand, Philppin…qua các vòng phóng vấn và đánh giá chất lượng giảng dạy.

     Giảng viên trong nước đến từ đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và các Trường đại học danh tiếng khác có trình độ và kinh nghiệm.