Lịch thi dự kiến tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản và nâng cao năm 2021

STT Tháng Ngày thi dự kiến Thời hạn đăng ký
1 Tháng 3 13 &14/03/2021 Ngày 03/3/2021
2 Tháng 4 24 &25/04/2021 Ngày 14/4/2021
3 Tháng 5 22 &23/05/2021 Ngày 12/5/2021
4 Tháng 6 26 &27/06/2021 Ngày 16/6/2021
5 Tháng 7 17 &18/07/2021 Ngày 07/7/2021
6 Tháng 8 14 &15/08/2021 Ngày 04/8/2021
7 Tháng 9 18 &19/09/2021 Ngày 08/9/2021
8 Tháng 10 16 &17/10/2021 Ngày 06/10/2021
9 Tháng 11 13 &14/11/2021 Ngày 03/11/2021
10 Tháng 12 11 & 12/12/2021 Ngày 01/2/2021

* Hồ sơ đăng ký gồm: 

– Thi tin học ứng dụng CNTT cơ bản: 2 hình 3×4 + 1 CMND photo có công chứng.

– Thi tin học ứng dụng CNTT nâng cao: 2 hình 3×4 + 1 CMND photo có công chứng + 1 chứng chỉ CNTT cơ bản photo có công chứng

* Lưu ý: Lịch thi có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và số lượng đăng ký thi.


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM