13 – Thông báo tổ chức thi đạt trình độ tiếng Anh đầu vào (Tương đương A2) – Dự kiến thi ngày 10/03/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM