139 – Thông báo tổ chức thi đánh giá năng lực tuyển sinh Đại học trên máy vi tính dành cho học sinh THPT – Lịch thi ngày 08, 09/04/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM