243 – Thông báo hướng dẫn đăng ký dự thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh THPT năm 2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM