28 – Thông báo khai giảng các lớp tin học ứng dụng CNTT và tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào dành cho sinh viên HUB – Khóa tháng 4/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM