416 – Thông báo tổ chức thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh THPT – Lịch thi ngày 14, 15/05/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM