45 – Thông báo khai giảng các lớp Tin học ứng dụng công nghệ thông tin và tiếng Anh đạt chuẩn đầu vào dành cho sinh viên HUB – Khoá tháng 7/2022


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM