49 – Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, bậc 3-5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Dự kiến thi ngày 05, 06, 07/07/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM