50 – Thông báo lịch phát chứng chỉ tiếng Anh bậc 3, bậc 4 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa thi ngày 31/05 & 01/06/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM