51 – Thông báo lịch phát chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao – Khóa thi ngày 02/06/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM