54 – Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, bậc 3-5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam – Dự kiến thi ngày 19, 20, 21/07/2024


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM