Lịch làm việc từ 06/05/2024 đến 10/05/2024

Tuần 19 từ 06/05/2024 đến 10/05/2024

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 06/05/2024 Ngày 07/05/2024 Ngày 08/05/2024 Ngày 09/05/2024 Ngày 10/05/2024
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc 10:30 – Họp triển khai chương trình đào tạo – Phòng LV Hiệu trưởng 10:30 – Họp cán bộ chủ chốt tháng 5/2024 – Trực tuyến
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc 08:00 – Họp báo và ký kết MOU với các đơn vị tham gia Ngày hội Thực tập và việc làm HUB lần thứ 16 – HT B2.10.1 -56 HD
Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Lưu ý:

– Ban giám đốc không có lịch họp, làm việc tại văn phòng

– Lịch làm việc và địa điểm làm việc có thể thay đổi tùy vào thực tế

 

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga   


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM