57 – Thông báo về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, bậc 3-5 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam – Dự kiến thi ngày 11, 12 và 13/08/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM