60 – Thông báo lịch phát chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao – Khoá thi ngày 20/08/2022


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM