64 – Thông báo tổ chức thi đạt trình độ tiếng Anh đầu vào (tương đương A2 và tương đương bậc 3/6 dành cho sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM – Khóa thi ngày 15, 16/10/2022


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM