65 – Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Anh bậc 4/6 dành cho học viên chương trình thạc sĩ và nghiên cứu sinh Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM