71 – Thông báo lịch phát chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao – Khóa thi ngày 19/08/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM