74 – Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2, bậc 3-5 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Khóa thi ngày 27, 28, 29/10/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM