Lễ công bố quyết định đổi tên, tổ chức lại các đơn vị thuộc trường Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các quyết định bổ nhiệm nhân sự

Ngày 24 tháng 4 năm 2024, Lễ công bố quyết định đổi tên, tổ chức lại các đơn vị thuộc trường Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và các quyết định bổ nhiệm nhân sự được diễn ra tại Hội trường Lầu 2, 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1.

 

Nguồn: Phòng Tuyển sinh & Truyền thông HUB

https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/le-cong-bo-quyet-dinh-doi-ten-to-chuc-lai-cac-don-vi-thuoc-truong-truong-dai-hoc-ngan-hang-tp-ho-chi-minh-va-cac-quyet-dinh-bo-nhiem-nhan-su-106782.html


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM