Lễ ký kết hợp đồng hợp tác triển khai chương trình Chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng CNTT giữa Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh với Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam

Ngày 20 tháng 6 năm 2023,  Lễ Ký kết hợp đồng hợp tác triển khai chương trình Chuẩn quốc tế về kỹ năng sử dụng CNTT (ICDL) giữa Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần ICDL Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sách và Học liệu Điện tử Việt Nam tại Phòng họp trụ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1.

 

Theo:Phòng TVTS&PTTH – HUB

 

Bài viết chi tiết: https://hub.edu.vn/thong-bao/le-ky-ket-hop-dong-hop-tac-truong-dai-hoc-ngan-hang-tp-ho-chi-minh-voi-cong-ty-co-phan-icdl-viet-nam-va-cong-ty-co-phan-dau-tu-phat-trien-sach-va-hoc-lieu-dien-tu-viet-nam-104286.html


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM