Lịch làm việ tuần từ 03/06/2024 đến 07/06/2024

Tuần 23 từ 03/06/2024 đến 07/06/2024

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 03/06/2024 Ngày 04/06/2024 Ngày 05/06/2024 Ngày 06/06/2024 Ngày 07/06/2024
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc – 13:00  Hội nghị khen thường – 36 TTĐ

– 13:30 Hội nghị CBCC đánh giá kết quả hoạt động Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III/2023 – HT 36 TTĐ
– Hội nghị Đảng ủy mở rộng -HT 36 TTĐ

15:30 – Họp cán bộ chủ chốt tháng 6/2024 – Trực tuyến
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc – 13:00  Hội nghị khen thường – 36 TTĐ

– 13:30 Hội nghị CBCC đánh giá kết quả hoạt động Quý II và triển khai nhiệm vụ Quý III/2023 – HT 36 TTĐ

 

Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Lê Diệp Anh Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Lưu ý:

– Ban giám đốc không có lịch họp, làm việc tại văn phòng

– Lịch làm việc và địa điểm làm việc có thể thay đổi tùy vào thực tế

 

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga   


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM