Lịch làm việc tuần từ 20/05/2024 – 26/05/2024

Tuần 21 từ 20/05/2024 – 24/05/2024

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 20/05/2024 Ngày 21/05/2024 Ngày 22/05/2024 Ngày 23/05/2024 Ngày 24/05/2024
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc 1. 08:00 – Hội đồng thẩm định Sáng kiến Hướng dẫn thi VSAT – Phòng họp 36 TTĐ
2. 09:30 – Lễ ký kết MOU với Công ty PwC VN, tọa đàm về PwC và nghề kế toán kiểm toán trong bối cảnh chuyển đổi số – HT 36 TTĐ
09:30 Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học – Trình độ Tiến sĩ năm 2024 – HT 36 TTĐ
13:30 Họp công tác đăng cai Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Thanh tra, kiểm tra kỳ thi TN THPT năm 2024 của Bộ GD&ĐT – Trực tuyến
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc
Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Lưu ý:

– Ban giám đốc không có lịch họp, làm việc tại văn phòng

– Lịch làm việc và địa điểm làm việc có thể thay đổi tùy vào thực tế

 

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga   


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM