Lịch làm việc tuần từ 22/04/2024 đến 26/04/2024

Tuần 17 từ 22/04/2024 đến 26/04/2024

Họ và tên Chức vụ Lịch làm việc
Ngày 22/04/2024 Ngày 23/04/2024 Ngày 24/04/2024 Ngày 25/04/2024 Ngày 26/04/2024
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Nguyễn Thị Ngọc Nga Giám đốc 15:30 – Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với MSB Bank – HT 36 TTĐ 13:30 – Họp công tác học vụ tiếng Anh – tin học – Trực tuyến 08:00 – Lễ công bố Quyết định đổi tên, tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường và các QĐ bổ nhiệm nhân sự
Lê Thị Phượng Liên Phó Giám đốc
Nhan Kim Anh Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Nguyễn Thị Duyên Chuyên viên Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ Cơ sở TĐ
Ngô Tuấn Hùng  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Thị Ký  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1
Nguyễn Đặng Huyền Trân  Chuyên viên Cơ sở Q1 Cơ sở Q1 Cơ sở Q1

Lưu ý:

– Ban giám đốc không có lịch họp, làm việc tại văn phòng

– Lịch làm việc và địa điểm làm việc có thể thay đổi tùy vào thực tế

 

 

Nơi nhận:

– Ban lãnh đạo Trung tâm,
– Ban Website
– Lưu: Trung tâm.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2024
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Nga   


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM