Thông báo về việc thay đổi địa điểm văn phòng chi nhánh IIG tại thành phố Hồ Chí Minh

Các bạn vui lòng cập nhật thông tin theo Link: https://www.iigvietnam.com/vi/tin-tuc-su-kien/tin-tuc-su-kien/2224-thong-bao-thay-doi-dia-diem-van-phong-chi-nhanh-iig-tai-thanh-pho-ho-chi-minh.html


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM