26 – Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng lớp kiến thức tiếng Anh cho thi sinh có nhu cầu dự thi chương trình thạc sĩ năm 2023 của Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM