41 – Thông báo tổ chức thi và cấp chứng chỉ tin học Ứng dụng CNTT Cơ bản và Nâng cao – Dự kiến thi ngày 24, 25/06/2023


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM