45 – Thông báo về việc chiêu sinh các lớp tiếng Anh và Tin học đạt chuẩn đầu vào và đầu ra dành cho tân sinh viên chính quy chuẩn Khoá 37 BUH – Khoá khai giảng tháng 10&11/2021


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM