LỊCH THI ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO ĐẠI HỌC TRÊN MÁY TÍNH
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM (HUB.SA) NĂM 2024

STT NGÀY THI THỜI HẠN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGÀY MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ GHI CHÚ
1 30, 31/03/2024 26/02/2024 – 15/03/2024 26/02/2024
2 13, 14/04/2024 18/03/2024 – 29/03/2024 18/03/22024
3 04, 05/05/2024 01/04/2024 – 19/04/2024 01/04/2024
4 18, 19/05/2024 22/04/2024 – 03/05/2024 22/04/2024

 

Thí sinh được đăng ký thi nhiều môn thi và nhiều lần thi trong năm.

– Kết quả thi của năm nào sẽ chỉ sử dụng để tuyển sinh cho năm đó.