1. Thông tin mới nhất về đề thi đánh giá năng lực Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh https://thanhnien.vn/thong-tin-moi-nhat-ve-de-thi-danh-gia-nang-luc-dh-ngan-hang-tphcm-nam-2023-185230209172550313.htm

2. Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh công bố dạng câu hỏi thi đánh giá năng lực đầu vào đại học https://vnexpress.net/dai-hoc-ngan-hang-tp-hcm-cong-bo-dang-cau-hoi-thi-danh-gia-nang-luc-4568795.html

3. Kỳ thi đánh giá năng lực Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh khác biệt ra sao https://tuoitre.vn/ky-thi-danh-gia-nang-luc-truong-dh-ngan-hang-tp-hcm-khac-biet-ra-sao-2023020918361913.htm

4. Một số thông tin cần biết về kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/mot-so-thong-tin-can-biet-ve-ky-thi-danh-gia-nang-luc-cua-truong-dai-hoc-ngan-hang-tp-ho-chi-minh-103655.html