HUB tham gia cập nhật kiến thức chuyển đổi số thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp năm 2023

Ngày 31/5/2023, theo lời mời của UBND Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức chuyển đổi số thành phố Sa Đéc năm 2023.

Các chuyên gia của HUB, đã chia sẻ những kiến thức chung về chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, qua đó đưa ra những kiến nghị về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Sa Đéc cũng những những lĩnh vực cần ưu tiên trong chuyển đổi số.

Theo:Phòng TVTS&PTTH – HUB

Bài viết chi tiết https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hub-tham-gia-cap-nhat-kien-thuc-chuyen-doi-so-thanh-pho-sa-dec-tinh-dong-thap-nam-2023-104262.html


Thông tin liên hệ:

39 Hàm Nghi, Quận 1, Tp.HCM

56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, Tp.HCM